Propagujte Vašu reklamu u nás!

Zasiahnite tú správnu cieľovú skupinu hráčov.
Neregistrovaný podnik

Reklamu u nás si môžte zadať aj nezávisle od členstva v aplikácii.

Cieľová skupina

Našou cieľovou skupinou sú hráči. Zasiahnite Vašou značkou najväčšiu hernú komunitu.

Časové obodbie

Dobu zobrazovania bannerovej reklamy prispôsobíme Vašim požiadavkám a rozpočtu.

Máte záujem o reklamu u nás?

Neváhajte sa zapojiť do najväčšieho hráčskeho projektu 21. storočia!