Cenník

Ponúkame Vám jedinečný balík vedemostí, poznatkov a služieb z hráčskeho sveta, ktorého využitie Vám zabezpečí lepšiu návštevnosť kasína, väčšie hráčske zážitky
a v konečnom dôsledku vyšší zisk.
Bannerová reklama
od30€
5 dní
Pre neregistrované podnikyPre neregistrované podniky
Definovaná cieľová
skupina - hráči
Definovaná cieľová
skupina - hráči
Zvýšime povedomie o Vašej značkeZvýšime povedomie o Vašej značke
Kontakt
Kasíno
od700€
mesačne
Kooperatívny marketingKooperatívny marketing
Oslovenie správnej cieľovej skupinyOslovenie správnej cieľovej skupiny
Členstvo v najväčšom hernom projekteČlenstvo v najväčšom hernom projekte
Tvorba audiovizuálnych materiálovTvorba audiovizuálnych materiálov
Kontakt
Herňa
od80€
mesačne
Kooperatívny marketingKooperatívny marketing
Oslovenie správnej cieľovej skupinyOslovenie správnej cieľovej skupiny
Členstvo v najväčšom hernom projekteČlenstvo v najväčšom hernom projekte
Kontakt